אודות איגוד ערים לאיכות הסביבה - נפת אשקלון

איגוד ערים לאיכות הסביבה – נפת אשקלון הוקם בשנת 1979 מתוקף צו הקמה של שר הפנים. באיגוד חברות 10 רשויות מקומיות, המאכלסות 350,000 תושבים בשטח נרחב של כ- 1.5 מיליון דונם. מדובר באזור מגוון ועשיר בערכי טבע, הכולל שמורות טבע, מצוק חופי, יערות ונחלים. 

הרשויות החברות באיגוד כוללות:
ארבע ערים: אשקלון, קריית-גת, קריית-מלאכי ושדרות.
שש מועצות אזוריות: באר טוביה, חוף אשקלון, שער הנגב, יואב, לכיש ושפיר.

איגוד ערים לאיכות הסביבה – נפת אשקלון מרכז ומטפל עבור הרשויות החברות בו בכל הנושאים הסביבתיים תוך קידום ושמירה על איכות הסביבה.

יעדי האיגוד

קידום איכות הסביבה בנפת אשקלון לטובת כלל הציבור, תוך דגש על שמירת ערכי הטבע הקיימים באזור ומניעת מפגעים סביבתיים. האיגוד פועל בכלים מקצועיים, באמצעות מערך פיקוח ואכיפה, לאיתור ולמניעת זיהומים ומפגעים סביבתיים. בנוסף, פועל האיגוד למתן מענה לפניות הציבור, לליווי מקצועי של הליכי התכנון והבנייה ולקיום תנאים סביבתיים ברישיונות העסק ובהיתרים שונים. זאת, תוך שיתוף פעולה עם כלל הרשויות החברות באיגוד והרשויות הממשלתיות הרלוונטיות.

מטרות הוועידה

הוועידה השנתית שיוזם איגוד ערים לאיכות סביבה – נפת אשקלון, נועדה לשמש זירת דיון ציבורי-מקצועי של כל בעלי העניין המרכזיים בנושאים הסביבתיים, הכלכליים והחברתיים המצויים על סדר היום. בנוסף, הוועידה תהווה מפגש מקצועי, של כלל הגורמים הרלוונטיים, לצורך דיון רב תחומי, בנושאים סביבתיים הנוגעים לעתות שגרה וכן לעתות חירום, בהן העורף הופך לחזית בתפיסת הביטחון של ישראל.

בין הנושאים שידונו בוועידה:

  • הסיכונים הסביבתיים בעת אירוע ביטחוני והשלכותיהם על בריאות הציבור.
  • 70% מייצור החשמל בישראל מתבצע באזור הדרום, כאשר מרבית צריכת החשמל במרכז ובצפון הארץ. האם מדובר בעיוות היסטורי או בכשל מתמשך ?
  • קונפליקטים בין השלטון המרכזי והשלטון המקומי והשפעותיהם על נושאי הגנת הסביבה. טיפול בפסולת כמקרה מבחן.

קהל היעד

משתתפי הוועידה כוללים שרים, מנכ"לי משרדי ממשלה, חברי כנסת, אנשי מקצוע בכירים בתחום הגנת הסביבה, האנרגיה, הביטחון, ראשי רשויות מקומיות, אנשי אקדמיה ונציגי ציבור.

דוברים

מר אשר אברג'ל
יו"ר איגוד ערים לאיכות הסביבה – נפת אשקלון וראש המועצה האזורית שפיר

ד"ר יובל שטייניץ
שר האנרגיה

מר אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

גב' מיטל אמיתי
מנכ"לית איגוד ערים לאיכות הסביבה – נפת אשקלון

מר יצחק כהן
סגן שר האוצר

ח"כ הרב אלי בן דאהן
סגן שר הביטחון

מר אודי אדירי
מנכ"ל משרד האנרגיה

גב' תמי מולד חיו
עיתונאית לענייני חברה וכלכלה

מר שרגא ברוש
נשיא התאחדות התעשיינים

ח"כ רחל עזריה
יו"ר ועדת הרפורמות בכנסת

ח"כ יעל כהן פארן
יו"ר ועדת המשנה לקידום אנרגיות מתחדשות בכנסת

מר עדי אלדר
ראש עיריית כרמיאל,  יו"ר מרכז השלטון המקומי לשעבר

מר אמיר בר שלום
פרשן תאגיד השידור הציבורי "כאן"

מר עמיר ריטוב
ראש המועצה האזורית לב השרון ויו"ר מרכז המועצות האזוריות

ח"כ עמיר פרץ
שר הביטחון לשעבר

מר איתן פדן
יו"ר דירקטוריון נתג"ז

מר גיא סמט
סמנכ"ל בכיר לשלטון מקומי, חינוך וקהילה במשרד להגנת הסביבה

גב' גלית כהן
סמנכ"לית בכירה לתכנון ומדיניות במשרד להגנת הסביבה

ח"כ מירב בן ארי
חברת ועדת חוץ וביטחון בכנסת ישראל

מר תומר גלאם
ראש העיר אשקלון

מר אביב לביא
עיתונאי סביבה ומגיש "יהיה בסדר" בגל"צ

אלוף במיל' יפתח רון טל
יו"ר דירקטוריון חברת החשמל

ד"ר מטי צרפתי-הרכבי
ראש המועצה האזורית יואב וחברת מועצת מליאת האיגוד

מר יהודה שרוני
הפרשן והעורך הכלכלי של מעריב

מר ערן שמרלק
מנכ"ל נגב אקולוגיה

מר גדי סוקניק
עיתונאי, מגיש רדיו וטלוויזיה

סגן אלוף במיל' אלון אביתר
יועץ לענייני טרור ומודיעין פלסטיני

מר ישראל דנציגר
מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה

מר תומר גוטהלף
מתכנן מחוז דרום מינהל התכנון באוצר

מר משה קלצ'ין
יו"ר חברת תשתיות, נפט ואנרגיה

עו"ד ד"ר ציפי איסר איציק
ליפא מאיר ושות'-עורכי דין
יועצת רגולציה סביבתית של האיגוד

עו"ד עמית ברכה
מנכ"ל אדם טבע ודין

רשויות משתתפות

לכיש

יואב

שפיר

שער הנגב

אשקלון

קרית גת

קרית מלאכי

באר טוביה

חוף אשקלון

שדרות

יצירת קשר

להרשמה ולפרטים אודות מתן חסות בוועידה
באמצעות מוקד טלפוני גב' אביטל גדשביץ 03-5209040
או באמצעות המייל: Avital@dreamproduction.co.il‏​

מקום האירוע

מתחם ארועים דוריה (חמי יואב)